Currency

CBG jako mimořádně aktivní neuroprotektant

Díky tématu CBD je v posledních měsících rostlina konopí stále populárnější. Existuje však mnohem více fytokanabinoidů, které si zaslouží svoji pozornost. Mezi ně patří také kanabigerol CBG. V procesu růstu rostliny konopí je CBG jedním z prvních kanabinoidů, které se vytvoří. Vyskytuje se v minimálních množstvích, která obyčejně dosahují v průměru jedno procento. Přestože se v rostlině vyskytuje jen v malém množství, přináší překvapivě silný úder.

Neurogeneze je proces tvorby nových buněk. U dospělých je to rozhodující pro učení, regulaci nálady a pro udržení zdraví mozku. Endokanabinoidní systém hraje aktivní roli v procesu neurogeneze. Endokanabinoidní systém je tělu vlastní systém endokanabinoidů a kanabinoidních receptorů. Endokanabinoidní receptory se koncentrují v mozku a celém imunitním

systému. Mozek zvyšuje produkci nervových progenitových buněk (NPC). Tyto začínají proces neurogeneze ve snaze uzdravit poškození a zabránit dalšímu poškození. Dále po poranění mozku, jako například při mozkové příhodě nebo silném traumatickém zážitku, endokanabinoidní systém zvyšuje produkci molekul a receptorů. Podle vědců je to důkaz, že endokanabinoidní systém se podílí na nervové regeneraci. Jakmile jsou signální dráhy aktivovány molekulami kanabinoidů vážících se na kanabinoidní receptory, podporují růst a dělení NPC. Vědci tento proces nazývají „šíření“. Po růstu populace NPC začnou migrovat do různých částí mozku. Když už tam jsou, přecházejí transformací na typ buňky, který mozek potřebuje. Tento proces zprostředkovávají také kanabinoidy. Po diferenciaci zůstávají kanabinoidní receptory na buňkách. Vědci se domnívají, že to hraje roli při signalizaci tří věcí: zda má buňka nadále žít, zda má podstoupit programovanou buněčnou smrt, nebo zda má být buněčně udržována.

V neurogeneraci hrají roli záněty i oxidační stres. Tyto vedou ke smrti neuronů, což následně zesiluje degeneraci mozku. Je skutečně známo, že tyto dva patofyziologické procesy spolu úzce souvisí a navzájem se ovlivňují. Kromě toho mohou zánětlivé buňky produkovat reaktivní druhy v místě zánětu a způsobit oxidační stres. A reaktivní formy kyslíku a dusíku mohou spustit intracelulární signální kaskádu, která zapne prozánětlivé geny. Vzhledem ke vzájemné závislosti těchto procesů může být sloučenina CBG schopna působit proti oběma způsobům léčby neurogenerativních poruch.

Portrait of scientist with mask, glasses and gloves checking hemp plants in a greenhouse. Concept of herbal alternative medicine, cbd oil, pharmaceptical industry

Důkazy naznačují, že CBG nabízí řadu výhod, mezi které patří i působení jako neuroprotektant. Ve studii publikované v Neurotherapeutics (2015) vědci pozorovali regeneraci nervových buněk v mozku myší postižených Huntingtonovou nemoc. Vědci zapojení do této studie poznamenali, že „CBG byl mimořádně aktivní jako neuroprotektant“. CBG také vykazovalo neuroprotektivní vlastnosti v experimentálních modelech Parkinsonovy nemoci a roztroušené sklerózy. Podle zjištěného tento kanabinoid dokázal změnit dráhy regulované za receptorem CB2, což mělo za následek zabránění smrti mozkových buněk. Kromě toho CBG zvýšil počet životaschopných buněk.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.